hdСлед успешното завършване на курса участниците ще придобият познания върху законовата база и указания в областта на хигиенния дизайн и ще могат да идентифицират хигиенни рискове в хранителните предприятия, както и да дават предложения за подобрения.