hd

Bu kursun başarılı bir şekilde tamamlanması ile katılımcılar hijyenik tasarım alanında mevzuat ve kılavuzlar hakkında bilgi sahibi olacak; gıda üretim alanlarında hijyenik riskleri belirleyebilecek ve iyileştirme amacıyla öneriler sunabilecektir.